image

Horsens Kommune – Energiantropologi

Daginstitutioner

Energirenovering åbner op for energiantropologi i daginstitutioner, som kan byde på mange muligheder for væsentlige energibesparelser i mindre bygninger. Transition har energirenoveret flere typer mindre bygninger, blandt andet daginstitutioner.
Opgaven har været at screene bygningerne, lave beregninger og rapportere, ofte i samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere. Målet har været at skabe langsigtede resultater.

Energiantropologi

Mange af især de nye bygninger bød også på andet end tekniske optimereringer. Efter en gennemgang af disse bygninger, stod det klart at der var en række uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.
Her har Transitions energiantropolog undersøgt, hvordan medarbejderne for eksempel lukkede bygningen ned. Der er store besparelser at hente, når man lærer at håndtere energiforbruget rigtigt.
Energiantropologens opgave har været at lave dybdegående interviews og observationer for at nå til bunds i de forbrugsmønstre, der er at se i bygningerne. Kombinationen af interviews og observationer giver en tilbundsgående viden om de specifikke forbrugsmønstre.
Transition kan ud fra dette planlægge et fyldestgørende oplæringsforløb i optimal håndtering af energiforbruget, og dermed sikre større energibesparelser.