image
Lokalsamfundet Faster Astrup – Borgerrettet energirådgivning

Inspiration til vedvarende energi borgere imellem

I lokalområdet Faster Astrup inspirerer borgerne hinanden. Udvalgte personer eller familier, som har fået lavet en energirenovering, deler ud af deres erfaringer og gode oplevelser for at bringe budskabet om fordelene ved vedvarende energi videre.  
Læs mere
Silkeborg Kommune – Ejendomme

150 ventilationsanlæg

Transition har arbejdet på at øge energieffektiviteten i udvalgte ejendomme i Silkeborg Kommunes offentlige institutioner ved at energirenovere 150 ventilationsanlæg.    
Læs mere
Stauning Whisky – Industri og erhverv

Genindvinding af energi hos Stauning Whisky

Destilleriet Stauning Whisky har haft et ønske om at optimere deres tørringsproces af korn, der anvendes til at lave whisky. Det tidligere system brugte en stor mængde energi ved at have en direkte fyret gasbrænder samt separat blæser til indblæsning og udsugning af tørreluft.          
Læs mere
Energistyrelsen – Casebank

Casebanken

I samarbejde med Energistyrelsen, har Transition udarbejdet inspirationshistorier fra helt almindelige borgere, som har lavet energirenoveringer på deres huse.
Læs mere
Fredensborg Kommune – Energiantropologi

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

I Fredensborg Kommune har en række små og mellemstore virksomheder modtaget en energiscreening, samt udførelse af rapport, i samarbejde med kommunen. Samtidig har Transition udført en energiantropologisk undersøgelse.
Læs mere
CLEAN – Energiantropologi

Furgy

Som en del af Clean Energys projekt Furgy Clean Innovation, har Transition ydet energiantropologisk rådgivning med henblik på at højne den sproglige energiforståelse blandt ingeniørstuderende i Tyskland og Danmark.
Læs mere
Grøn Erhvervsvækst – Borgerrettet energirådgivning

Synliggørelse af samarbejdspartnere

Transition har været en del af CLEANs projekt Grøn Erhervsvækst, som har til formål at promovere og synliggøre håndværkere med henblik på at gøre dem bedre i stand til at vejlede og rådgive omkring energirenovering i private boliger. I projektet forsøger man at understøtte deres arbejde og deres vækst ved synliggørelse og afholdelse af forskellige arrangementer.
Læs mere
Grønhøj Feriecenter – Industri og erhverv

Rådgivning om varmeomlægning

Grønhøj Feriecenter ønsker at skifte fra gasopvarmning til fjernvarme, og Transition har bistået den indledende beslutningsproces i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab. Transitions opgave var at belyse alle detaljer, i forhold til om Grønhøj Feriecenter var tilskudsberettiget til at modtage et energitilskud, med henblik på at kunne fastslå den reelle driftsøkonomi.
Læs mere
Horsens Energikaravane – Borgerrettet energirådgivning

ENERGIRÅDGIVNING

Transition har i samarbejde med Horsens Kommune afholdt en energikaravane, som tog ud til små landsbyer i kommunen. Energikaravanen var en rullende messe, hvor formålet var at synliggøre håndværkere og energiløsninger over for borgerne. Borgerne havde her mulighed for at stille opklarende spørgsmål omkring ideelle løsninger til deres private hjem.
Læs mere
Norddjurs Kommune – Energiantropologi

Delebilsordning

Transition har i samarbejde med Norddjurs Kommune undersøgt potentialet for en delebilsordning i den mindre by Auning, i Norddjurs Kommune. Auning er en by på 3000 indbyggere, med en begrænset infrastruktur. Dog vokser byen støt befolkningsmæssigt, og den ligger i en geografisk optimal afstand fra både Randers og Århus, hvor mange pendler til og fra hver dag.
Læs mere
Energistyrelsen – Borgerrettet energirådgivning

Energistyrelsen

Transition samarbejder med Viegand Maagøe på et 3-årigt projekt for Energistyrelsen, om at hjælpe private boligejere med at spare på energien. Projektet består for Transition primært af tre led; en rådgivningstelefon, borgerrettede aktiviteter, og energiantropologiske undersøgelser.
Læs mere
Horsens Kommune – Energiantropologi

Daginstitutioner

Energirenovering åbner op for energiantropologi i daginstitutioner, som kan byde på mange muligheder for væsentlige energibesparelser i mindre bygninger. Transition har energirenoveret flere typer mindre bygninger, blandt andet daginstitutioner. Opgaven har været at screene bygningerne, lave beregninger og rapportere, ofte i samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere. Målet har været at skabe langsigtede resultater.
Læs mere
Ferrodan – Energiledelse

Ferrodan jernstøberi

Ferrodan har haft et ønske om at reducere deres energiforbrug. Det har derfor været Transitions opgave at implementere energiledelse og dermed strukturere deres langsigtede arbejde med energibesparelser. Dette resulterede i en ISO 50.001 certificering uden anmærkninger, og en årlig besparelse på 1.500.000 DKK på baggrund af en reduktion i PSO-afgiften.
Læs mere
Silkeborg Kommune – Energiledelse

Silkeborg Kommune

Transition indfører energiledelse i offentlige institutioner. Ved at implementere energiledelse, kan organisationer strukturere arbejdet med deres langsigtede energiforbrug med fokus på vedligehold og omkostninger.
Læs mere
Fredensborg Kommune – Industri og erhverv

Fredensborg Kommune

Transition har i samarbejde med Fredensborg Kommune arbejdet på at hjælpe små og mellemstore virksomheder i kommunen med at blive mere bevidste omkring deres energiforbrug. Mange virksomheder er ikke klar over omfanget af deres forbrug i dagligdagen, Transition har derfor fungeret som en hjælpende hånd i processen omkring at øge bevidstheden og opmærksomheden omkring effektivisering af energiforbruget.
Læs mere
INCUBA Navitas – Energiledelse

INCUBA - Navitas

Transition samarbejder med INCUBA om at skabe mere bevidsthed omkring innovation og energi. Målet er at skabe en sammenhængende struktur for Navitas, der binder virksomheder, brugere og ledelsesinstitutioner sammen, samt at skabe basis for bedre energiadfærd, bedre energifaglige netværk og samarbejde med den øvrige energibranche uden for Navitas.
Læs mere
Efterskoler i trekantsområdet – Energiledelse

Energiledelse efterskoler

Transition samarbejder med fire efterskoler om at undervise og engagere lærere og serviceteknikere i energiforbrug og god energiledelse, samt at præge eleverne til at være bevidste omkring energiadfærd.
Læs mere
Gladsaxe Kommune – Borgerrettet energirådgivning

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt med en energieffektivisering og klimatilpasning hos borgerne i kommunen. Som et led i den indsats ønskede Gladsaxe Kommune at arbejde med rækkehusbebyggelser. Rækkehusbebyggelser udgør en relativt stor andel af bygningsmassen i Gladsaxe Kommune.
Læs mere
Silkeborg Kommune – Ejendomme

Silkeborg Kommune

Der er væsentlige besparelser at hente, hvis man laver en samlet indsats for optimeret energiforbrug i 118 ejedomme. Det er tilfældet i Silkeborg Kommune, hvor Transition har indgået et tæt samarbejde med kommunen om energirenovering i 118 ejendomme.
Læs mere
Supermarkeder – Industri og erhverv

Silkeborg Forsyning

Et vigtigt element i den danske energiforsyning er den infrastruktur, som fjernvarmenettet udgør. I takt med at fjernvarmenettet er blevet udbygget, har det danske samfund reduceret sin afhængighed af fossile brændsler.
Læs mere
Indeklima og bæredygtighed

Evershelter

Evershelter har, som et alternativ til flygtningelejre, udviklet den bæredygtige og velisolerede teltkonstruktion Lifeshelter. Et gennemsnitligt telt i flygtningelejre kan holde i op til 9 måneder, hvorimod Lifeshelter kan holde i helt op til 15 år. Lifeshelter forbedrer dermed markant levevilkårene for beboere i flygtningelejre med sin holdbare struktur og lange levetid.
Læs mere