image

Energistyrelsen – Borgerrettet energirådgivning

Energistyrelsen

Transition samarbejder med Viegand Maagøe på et 3-årigt projekt for Energistyrelsen, om at hjælpe private boligejere med at spare på energien. Projektet består for Transition primært af tre led; en rådgivningstelefon, borgerrettede aktiviteter, og energiantropologiske undersøgelser.

 

Fakta om projektet

Opgaveperiode: 1/6 2016-

Kunde: Energistyrelsen

Resultater: Mere end 1000 kunder rådgivet over telefon og mail. Der er afholdt mere en 50 borgerrettede arrangementer med i alt mere end 3000 deltagere. Der er udarbejdet materialer og værktøjer samt gennemført energiantropologiske undersøgelser.

 

Rådgivningstelefon

Første led i projektet er en telefonisk rådgivningstjeneste for private borgere, hvor Transition bidrager med ekspertrådgivning omkring alt fra energioptimering og energirenovering til energimærkede vaskemaskiner.

Borgerrettede aktiviteter

Som andet led, arrangerer Transition borgerrettede aktiviteter i samarbejde med kommuner eller foreninger.
Her holdes blandet andet oplæg for borgerene om, hvordan man bedst kan spare på energien, og med mulighed for at få en uforpligtende snak med en energirådgiver.

Energiantropologi

Det sidste led i projektet omhandler energiantropologiske undersøgelser. Transition har blandt andet undersøgt, med hvilket grundlag nogle borgere fravælger at energirenovere, for derefter at skifte mening efter en opfølgning fra en energiantropolog. Det kaldes opfølgnings-effekten.
Derudover, er der nabo-effekten. Hvor borgere først vælger at energirenovere, efter en nabo eller bekendt har gjort det, på trods af deres allerede eksisterende viden på området, og kendskab til udbyttet af en energirenovering.
Transition har derfor også undersøgt borgernes beslutningsproces i forbindelse med et energibesparende tiltag, fra start til slut.
Det overordnede fokus i projektet for Energistyrelsen er at hjælpe private borgere med at spare på energien, ved at tilbyde viden og rådgivning. Transition afprøver løbende forskellige rådgivningsmetoder, for kontinuerligt at optimere og udvikle kompetencer, så borgerne modtager den bedst mulige energirådgivning.