image

Grønhøj Feriecenter – Industri og erhverv

Rådgivning om varmeomlægning

Grønhøj Feriecenter ønsker at skifte fra gasopvarmning til fjernvarme, og Transition har bistået den indledende beslutningsproces i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab.
Transitions opgave var at belyse alle detaljer, i forhold til om Grønhøj Feriecenter var tilskudsberettiget til at modtage et energitilskud, med henblik på at kunne fastslå den reelle driftsøkonomi.

Indledende forundersøgelse

Opgaven har bestået i en indledende forundersøgelse, hvor Transition har forespurgt på data med henblik på at beregne tilskuddet.
Transition har dermed stået for beregninger og udarbejdelse af notat, samt deltagelse i møder med henblik på at bistå i Grønhøj Feriecenters beslutningsproces omkring konverteringen til fjernvarme.

Bedre stillet til den rigtige beslutning

Overordnet set, har Transition bidraget direktionen med en teknisk indsigt, med henblik på at gøre Grønhøj Feriecenter bedre stillet til at tage den rigtige beslutning omkring omstillingen til fjernvarme og i sidste ende til et mere bæredygtigt energiforbrug.