image

Horsens Energikaravane – Borgerrettet energirådgivning

Energirådgivning private boligejere

Transition har i samarbejde med Horsens Kommune afholdt en energikaravane, som tog ud til små landsbyer i kommunen. Energikaravanen var en rullende messe, hvor formålet var at synliggøre håndværkere og energiløsninger over for borgerne. Borgerne havde her mulighed for at stille opklarende spørgsmål omkring ideelle løsninger til deres private hjem.

Indledende rådgivning

Som et led i projektet, tilbød Transition energitjek af borgernes bolig, hvor der bliver udført en rapport over eventuelle tiltag. Tiltag kan eksempelvis være udskiftning af varmeanlæg, isolering eller udskiftning af pumper. På den måde får borgerne et konkret overblik over en eventuel energirenovering, der vedrører netop dem.

Koordinering

Horsens Kommune har udarbejdet retningslinjer, hvor det har været Transitions opgave at kontakte håndværkere, som skulle deltage i energikaravanen, holde kontakten med lokalområdet, samt koordinering af hele projektet.

Promovering og øget bevidsthed

Hele projektet havde til formål at promovere håndværkerne over for borgerne, samt øge deres bevidsthed omkring deres muligheder inden for energirenovering af deres private bolig, ved at tilbyde dem indledende energirådgivning.
Overordnet var projektet med til at fremme energirenovering og udbredelsen af vedvarende energi.