image

Stauning Whisky – Industri og erhverv

Genindvinding af energi hos Stauning Whisky

Destilleriet Stauning Whisky har haft et ønske om at optimere deres tørringsproces af korn, der anvendes til at lave whisky. Det tidligere system brugte en stor mængde energi ved at have en direkte fyret gasbrænder samt separat blæser til indblæsning og udsugning af tørreluft.

 

 

 

 

 

Udskiftning til energivenligt tørresystem

Transition har foretaget de indledende målinger og beregninger med henblik på at udskifte det tidligere energikrævende system til et nyt, mere energivenligt system. Her skal tørreluften genindvindes, så der bruges mindre energi på at opvarme indblæsningsluften til tørring af korn.

 

Ny genindvindingsproces skal øge produktionen

Efter udskiftning til det nye varmesystem er tørringsprocessen reduceret med op til 75%. Den nye genindvindingsproces gør dermed at Stauning Whisky samtidigt kan øge deres produktion maksimalt ved at mindske energiforbruget på opvarmning af ny luft og dermed følge med den hurtige udvikling.

 

Stauning Whisky har selv taget stor del i processen, hvor Transition har haft ansvaret for de indledende målinger og beregninger, som samtidig er brugt til udbetaling af energitilskud til projektet.

 

Det nye varmesystem med varmegenindvinding resulterer i at der opnås en stor årlig energibesparelse samt at produktionen øges markant.

 

Processen: