image
Ringkøbing-Skjern Kommune – Feriehuse

Energirådgivning til ferieboligejere og udlejningsbureauer

Projektet skal bidrage til, at ferieboliger i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver mere energieffektive, og at grønne og vedvarende løsninger bliver mere udbredte. Det skal ske både i en direkte indsats over for ferieboligejere men også ved at opkvalificere nøglemedarbejdere i feriehusudlejningsbureauer til på længere sigt, at bidrage til energioptimering af ferieboligmassen.
Læs mere
Energistyring til Vejle Kommune

Afdækning af marked og løsninger for datadrevet energiledelse i Vejle Kommune

Vejle Kommune gennemfører en digitalisering af arbejdsgangene i deres facilities management og indfører som et led heri databaseret energiledelse, som erstatning for manuelt arbejde med indsamling og analyse af energidata. I den forbindelse har Transition haft ansvaret for at afdække organisationens præferencer og behov for data, indsamle erfaringer fra andre kommunale bygherrer der har gennemført lignende projekter, afdække og forhandle de kommercielle vilkår for dataoverførsel direkte fra forsyningsselskaber inden for el og varme, og udarbejde en kravspecifikation for den tekniske løsning for dataoverførsel både fra egne målere og sensorer samt for forsyningsselskabernes målere.
Læs mere
Silkeborg Kommune – Sportshaller

Transition gør sportshaller i Silkeborg Kommune endnu mere energivenlige

Transition opsætter en energivenlig standard for nye og eksisterende sportshaller i Silkeborg Kommune. Der er både fokus på nye, men også renovering og optimering af eksisterende haller. Silkeborg Kommune har ca. 40 sportshaller, men som udgangspunkt er 13 af dem udvalgt til energirenovering. Der skal opstilles nogle standarder for, hvordan nye sportshaller skal bygges, og hvordan eksisterende sportshaller skal renoveres med fokus på energi og indeklima.    
Læs mere
DTU Danchip – Energirådgivning

Reducering af energiniveauet i DTU’s renrumsfaciliteter, der ikke går på kompromis med indeklimaet

Transition er med i første fase omkring energirenovering DTU Danchip’s renrumsfaciliteter, som giver adgang til avanceret udvikling indenfor mikro- og nanoteknologi. Denne type teknologi kræver strenge krav til indeklimaet, især temperatur og fugtniveau samt støv og forurening udefra. Det er derfor en udfordring, når disse renrum skal energirenoveres, og det foregår derfor i samarbejde med rådgivningsfirmaet MOE, som er specialiserede indenfor laboratorier og renrum.    
Læs mere
Energistyrelsen – Borgerrettet energirådgivning

Energirådgivning til private husstande

I Samarbejde med Viegand Maagøe har Transition siden 2016 stået for Energistyrelsens borgerrettede energirådgivning. Indsatsen er bygget op omkring en mail- og telefonrådgivning, som er bemandet på alle hverdage, og en række formidlingsaktiviteter på borgermøder i hovedparten af landets kommuner.    
Læs mere
Favrskov Kommune – ejendomme

Energirenovering i offentlige institutioner i Favrskov Kommune

Offentlige bygninger har et stort potentiale i at spare mere på deres energiforbrug og i den forbindelse står Transition for at energirenovere udvalgte bygninger i Favrskov Kommune.  
Læs mere
Hjørring Kommune – Borgerrettet energirådgivning

Samskabelse er øverst på dagsordenen i Hjørring Kommunes projekt om alternative opvarmningsformer hos private boligejere

  Transition samarbejder med Hjørring Kommune på et projekt, hvor det vigtigste mål er at reducere antallet af oliefyr i kommunen. En af opgaverne er især at rådgive private boligejere med oliefyr om alternative opvarmningsformer. I projektet er der fokus på to landsbyer, som er uden for den kollektive forsyning.    
Læs mere
Vestas – Energirådgivning Industri    

Transition udfører energirådgivning hos Vestas

Bæredygtig energi ligger som bekendt højt på dagsordenen hos Vestas, og de har i den forbindelse haft et ønske om at optimere deres energiforbrug i produktionen. Tre hovedprojekter skal sikre energibesparelser og Transition yder energirådgivning som et led i processen for virksomheden CBRE.    
Læs mere
Idé-Pro – Energiledelse ISO 50.001

Idé-Pro indfører energiledelse jævnfør ISO 50.001

Idé-Pro, som producerer prototyper og mindre emner af plast og letmetal, har et stort fokus på at nedbringe deres energiforbrug. Derfor har de i 2016 valgt at implementere ISO 50.001, med support fra Transition. Idag, et år efter, skal de gen-auditeres, og der har Transition ageret projektledere på hele deres ISO 50.001 energiledelsessystem    
Læs mere
Heatplan – konceptudvikling  

Konceptudvikling af termisk smart-grid for Heatplan

Heatplan har udviklet et termisk smart-grid, som gennem et net af lodrette jordvarmeboringer forsyner borgere med fjernvarme og -køling gennem et fælles distributionsnet, hvor der ikke er adgang til det offentlige fjernvarmenet. Konceptet er det første af sin slags, der direkte tilbyder off-grid, lavtemperatur fjernvarme til borgere. Konceptet er under udarbejdelse, med flere forestående planlagte demonstrationssites.    
Læs mere
Green Hydrogen – Vækstplan  

Markedsanalyse af konceptet HyProvide P1

Green Hydrogen har udviklet det bæredygtige koncept HyProvide P1, et modulbaseret elektrolyseanlæg til produktion af brint. HyProvide P1 er en mobil station, der skal levere elektricitet til eksempelvis steder med mangel på samme eller fungere som en bank til oplagring af energi.    
Læs mere
Njord Gin – Grøn Forretningsplan  

Transition gør Njord Gin endnu mere bæredygtig

Destilleriet Njord Gin er rykket ind i nye lokaler i pumpehuset i Århus. Der er på nuværende tidspunkt stort potentiale i at opnå energibesparelser i deres proces, men også på sigt, i takt med at virksomheden udvider sig. Transition har arbejdet på dette projekt for at kortlægge hvordan dette gøres på bedst mulig vis.    
Læs mere
Privat kontorfællesskab – Grøn Forretningsplan  

Hvordan kan et kontorfællesskab spare på energien, men samtidig øge komforten?

Transition har udført en grøn forretningsplan til et kontorfælleskab i Aarhus, der er befinder sig i et gammelt nedlagt værksted og som huser mange kvadratmeter, der ikke er isolerede. Det resulterer i at meget varme går til spilde, i stedet for at blive udnyttet de rigtige steder. Dét har Transition kigget på.    
Læs mere
PP Power – Vækstplan  

Innovativ energiløsning til familier uden offentlig elforsyning i Afrika

PP Power er en dansk start-up, som i 2016 har udviklet en prototype på et innovativt, bæredygtigt energitilbud til familier i Afrika uden adgang til offentlig elforsyning. Denne løsning udgør et genopladeligt batteri ved et solcelleanlæg, placeret centralt i byen, som kan forsyne familier med muligheden for at oplade telefoner, lys i hjemmet og eventuelt adgang til radio og køleelementer. Transition har udarbejdet en vækstplan for den innovative forretningsidé.    
Læs mere
Saint Gobain – Forskningsprojekt  

Det oplevede indeklima i folkeskoler

Indeklima på folkeskoler er højt på dagsordenen for tiden. Undersøgelser viser at indeklimaet i skolerne har betydning for børns trivsel, sundhed og performance. Derfor har Transition udført en række undersøgelser omkring det oplevede indeklima på en folkeskole for virksomheden Saint Gobain i forbindelse med et større forskningsprojekt.  
Læs mere
Lokalsamfundet Faster Astrup – Borgerrettet energirådgivning

Inspiration til vedvarende energi borgere imellem

I lokalområdet Faster Astrup inspirerer borgerne hinanden. Udvalgte personer eller familier, som har fået lavet en energirenovering, deler ud af deres erfaringer og gode oplevelser for at bringe budskabet om fordelene ved vedvarende energi videre.  
Læs mere
Silkeborg Kommune – Ejendomme

150 ventilationsanlæg

Transition har arbejdet på at øge energieffektiviteten i udvalgte ejendomme i Silkeborg Kommunes offentlige institutioner ved at energirenovere 150 ventilationsanlæg.  
Læs mere
Stauning Whisky – Industri og erhverv

Genindvinding af energi hos Stauning Whisky

Destilleriet Stauning Whisky har haft et ønske om at optimere deres tørringsproces af korn, der anvendes til at lave whisky. Det tidligere system brugte en stor mængde energi ved at have en direkte fyret gasbrænder samt separat blæser til indblæsning og udsugning af tørreluft.          
Læs mere
Energiantropologi

 Energiantropologisk metode i Transition

Med henblik på at udvikle vores værktøjer indenfor og forståelse af energioptimering, gennemførte vi et udviklingsprojekt fra efteråret 2015 til udgangen af 2016, med udgangspunkt i en antropologiske tilgang.
Læs mere
Energistyrelsen – Casebank

Casebanken

I samarbejde med Energistyrelsen, har Transition udarbejdet inspirationshistorier fra helt almindelige borgere, som har lavet energirenoveringer på deres huse.
Læs mere
Fredensborg Kommune – Energiantropologi

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

I Fredensborg Kommune har en række små og mellemstore virksomheder modtaget en energiscreening, samt udførelse af rapport, i samarbejde med kommunen. Samtidig har Transition udført en energiantropologisk undersøgelse.
Læs mere
CLEAN – Energiantropologi

Furgy

Som en del af Clean Energys projekt Furgy Clean Innovation, har Transition ydet energiantropologisk rådgivning med henblik på at højne den sproglige energiforståelse blandt ingeniørstuderende i Tyskland og Danmark.
Læs mere
Grøn Erhvervsvækst – Borgerrettet energirådgivning

Synliggørelse af samarbejdspartnere

Transition har været en del af CLEANs projekt Grøn Erhervsvækst, som har til formål at promovere og synliggøre håndværkere med henblik på at gøre dem bedre i stand til at vejlede og rådgive omkring energirenovering i private boliger. I projektet forsøger man at understøtte deres arbejde og deres vækst ved synliggørelse og afholdelse af forskellige arrangementer.
Læs mere
Grønhøj Feriecenter – Industri og erhverv

Rådgivning om varmeomlægning

Grønhøj Feriecenter ønsker at skifte fra gasopvarmning til fjernvarme, og Transition har bistået den indledende beslutningsproces i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab. Transitions opgave var at belyse alle detaljer, i forhold til om Grønhøj Feriecenter var tilskudsberettiget til at modtage et energitilskud, med henblik på at kunne fastslå den reelle driftsøkonomi.
Læs mere
Horsens Energikaravane – Borgerrettet energirådgivning

Energirådgivning private boligejere

Transition har i samarbejde med Horsens Kommune afholdt en energikaravane, som tog ud til små landsbyer i kommunen. Energikaravanen var en rullende messe, hvor formålet var at synliggøre håndværkere og energiløsninger over for borgerne. Borgerne havde her mulighed for at stille opklarende spørgsmål omkring ideelle løsninger til deres private hjem.
Læs mere
Norddjurs Kommune – Energiantropologi

Delebilsordning

Transition har i samarbejde med Norddjurs Kommune undersøgt potentialet for en delebilsordning i den mindre by Auning, i Norddjurs Kommune. Auning er en by på 3000 indbyggere, med en begrænset infrastruktur. Dog vokser byen støt befolkningsmæssigt, og den ligger i en geografisk optimal afstand fra både Randers og Århus, hvor mange pendler til og fra hver dag.
Læs mere
Energistyrelsen – Borgerrettet energirådgivning

Energistyrelsen

Transition samarbejder med Viegand Maagøe på et 3-årigt projekt for Energistyrelsen, om at hjælpe private boligejere med at spare på energien. Projektet består for Transition primært af tre led; en rådgivningstelefon, borgerrettede aktiviteter, og energiantropologiske undersøgelser.
Læs mere
Horsens Kommune – Energiantropologi

Daginstitutioner

Energirenovering åbner op for energiantropologi i daginstitutioner, som kan byde på mange muligheder for væsentlige energibesparelser i mindre bygninger. Transition har energirenoveret flere typer mindre bygninger, blandt andet daginstitutioner. Opgaven har været at screene bygningerne, lave beregninger og rapportere, ofte i samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere. Målet har været at skabe langsigtede resultater.
Læs mere
Ferrodan – Energiledelse

Ferrodan jernstøberi

Ferrodan har haft et ønske om at reducere deres energiforbrug. Det har derfor været Transitions opgave at implementere energiledelse og dermed strukturere deres langsigtede arbejde med energibesparelser. Dette resulterede i en ISO 50.001 certificering uden anmærkninger, og en årlig besparelse på 1.500.000 DKK på baggrund af en reduktion i PSO-afgiften.
Læs mere
Silkeborg Kommune – Energiledelse

Silkeborg Kommune

Transition indfører energiledelse i offentlige institutioner. Ved at implementere energiledelse, kan organisationer strukturere arbejdet med deres langsigtede energiforbrug med fokus på vedligehold og omkostninger.
Læs mere
Fredensborg Kommune – Industri og erhverv

Fredensborg Kommune

Transition har i samarbejde med Fredensborg Kommune arbejdet på at hjælpe små og mellemstore virksomheder i kommunen med at blive mere bevidste omkring deres energiforbrug. Mange virksomheder er ikke klar over omfanget af deres forbrug i dagligdagen, Transition har derfor fungeret som en hjælpende hånd i processen omkring at øge bevidstheden og opmærksomheden omkring effektivisering af energiforbruget.
Læs mere
INCUBA Navitas – Energiledelse

INCUBA - Navitas

Transition samarbejder med INCUBA om at skabe mere bevidsthed omkring innovation og energi. Målet er at skabe en sammenhængende struktur for Navitas, der binder virksomheder, brugere og ledelsesinstitutioner sammen, samt at skabe basis for bedre energiadfærd, bedre energifaglige netværk og samarbejde med den øvrige energibranche uden for Navitas.
Læs mere
Efterskoler i trekantsområdet – Energiledelse

Energiledelse efterskoler

Transition samarbejder med fire efterskoler om at undervise og engagere lærere og serviceteknikere i energiforbrug og god energiledelse, samt at præge eleverne til at være bevidste omkring energiadfærd.
Læs mere
Gladsaxe Kommune – Borgerrettet energirådgivning

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt med en energieffektivisering og klimatilpasning hos borgerne i kommunen. Som et led i den indsats ønskede Gladsaxe Kommune at arbejde med rækkehusbebyggelser. Rækkehusbebyggelser udgør en relativt stor andel af bygningsmassen i Gladsaxe Kommune.
Læs mere
Silkeborg Kommune – Ejendomme

Silkeborg Kommune

Der er væsentlige besparelser at hente, hvis man laver en samlet indsats for optimeret energiforbrug i 118 ejedomme. Det er tilfældet i Silkeborg Kommune, hvor Transition har indgået et tæt samarbejde med kommunen om energirenovering i 118 ejendomme.
Læs mere
Supermarkeder – Industri og erhverv

Silkeborg Forsyning

Et vigtigt element i den danske energiforsyning er den infrastruktur, som fjernvarmenettet udgør. I takt med at fjernvarmenettet er blevet udbygget, har det danske samfund reduceret sin afhængighed af fossile brændsler.
Læs mere
Indeklima og bæredygtighed

Evershelter

Evershelter har, som et alternativ til flygtningelejre, udviklet den bæredygtige og velisolerede teltkonstruktion Lifeshelter. Et gennemsnitligt telt i flygtningelejre kan holde i op til 9 måneder, hvorimod Lifeshelter kan holde i helt op til 15 år. Lifeshelter forbedrer dermed markant levevilkårene for beboere i flygtningelejre med sin holdbare struktur og lange levetid.
Læs mere