image

Energistyring til Vejle Kommune

Afdækning af marked og løsninger for datadrevet energiledelse i Vejle Kommune

Vejle Kommune gennemfører en digitalisering af arbejdsgangene i deres facilities management og indfører som et led heri databaseret energiledelse, som erstatning for manuelt arbejde med indsamling og analyse af energidata. I den forbindelse har Transition haft ansvaret for at afdække organisationens præferencer og behov for data, indsamle erfaringer fra andre kommunale bygherrer der har gennemført lignende projekter, afdække og forhandle de kommercielle vilkår for dataoverførsel direkte fra forsyningsselskaber inden for el og varme, og udarbejde en kravspecifikation for den tekniske løsning for dataoverførsel både fra egne målere og sensorer samt for forsyningsselskabernes målere.

 

 

Projektindhold

I første del af projektet afholdte vi en intern workshop og gennemgik eksisterende arbejdsgange for opsamling og bearbejdning af data. Det brugte vi som grundlag for de krav, der skulle stilles til adgangen til data. I forlængelse heraf afdækkede vi de tekniske muligheder og den kommercielle vilje hos de lokale forsyningsselskaber til at levere data med høj frekvens og i høj opløsning. Vi indsamlede ligeledes erfaringer fra andre kommunale[1] bygherrer om deres muligheder og vilkår i forbindelse med overførsel af data direkte fra forsyningsselskabet. Tilsammen gav disse indsigter en ramme for vores undersøgelse. Til sidst beskrev vi tekniske løsninger for de tilfælde, hvor det ikke ville være teknisk eller kommercielt muligt at indhente data direkte fra forsyningsselskabet.

 

 

 

Aktiviteter/Ydelser

 

 

Kunde: Vejle Kommune

Opgaveperiode: 2017 og 2018

 

[1]  Silkeborg, Favrskov, Roskilde og Kolding Kommuner.