image

Privat kontorfællesskab – Grøn Forretningsplan

 

Hvordan kan et kontorfællesskab spare på energien, men samtidig øge komforten?

Transition har udført en grøn forretningsplan til et kontorfælleskab i Aarhus, der er befinder sig i et gammelt nedlagt værksted og som huser mange kvadratmeter, der ikke er isolerede. Det resulterer i at meget varme går til spilde, i stedet for at blive udnyttet de rigtige steder. Dét har Transition kigget på.

 

 

Kortlægning af energiforbruget

Som det første har Transition været inde og kortlægge hele energiforbruget i bygningen. På den måde dannes der et overblik over forbruget på både varme og strøm, og dette vil skabe udgangspunktet for en energirenovering. Vigtigt for projektet er at have fokus på, hvordan der kan opnås energibesparelser i bygningen med henblik på at udnytte energiforbruget på den mest ansvarlige måde, men samtidig sikre at komforten øges.

 

Energirenovering

Bygningen har mange forskellige brugere, der spænder fra faste medarbejdere til personer, der kommer og går. Derfor er det vigtigt at tage højde for at der er forskellige behov, som alle skal dækkes. Transition har derfor lavet beregninger på forskellige tiltag. Tiltag er eksempelvis udskiftning fra gammel luftvarmepumpe til radiatorer på fjernvarme, udskiftning af døre og vinduer samt isolering af bygningen.

 

Energiledelse

Vigtigt for processen er også at inddrage brugerne i bygningen. Derfor har Transition udarbejdet et værktøj til energiledelse, som indebærer at kommunikere til brugerne i bygningen, så det giver mening for dem. Transition har proaktivt taget fat i, hvad næste skridt er i processen, for hele tiden at være på forkant.

 

Overordnet er processen at kortlægge hvilke komponenter, der spiller ind over for energiforbruget – adfærd og nuværende energikilder – med henblik på at nedbringe energiforbruget, så det kan ses på bundlinjen.

 

Resultater: