image

Idé-Pro – Energiledelse ISO 50.001

Idé-Pro indfører energiledelse jævnfør ISO 50.001

Idé-Pro, som producerer prototyper og mindre emner af plast og letmetal, har et stort fokus på at nedbringe deres energiforbrug. Derfor har de i 2016 valgt at implementere ISO 50.001, med support fra Transition. Idag, et år efter, skal de gen-auditeres, og der har Transition ageret projektledere på hele deres ISO 50.001 energiledelsessystem

 

 

Mere omfangsrig kortlægning  

Som led i den årlige audit af energiledelsessystemet er Idé-Pro pålagt at lave en ny energikortlægning. Grundet store virksomhedsudvidelser er kortlægningen dog væsentlig mere omfangsrig end typisk nødvendigt ved en genaudit. Den totale kortlægning indebærer et overblik over alle maskiner og deres energiforbrug samt en række forslag til energibesparende projekter og tilhørende beregninger.

 

Transition agerer projektleder

Transition har ageret projektleder på genauditeringen af ISO 50.001. Dette betyder at Transition har haft ansvaret for kortlægning, beregninger og beskrivelse af alle identificerede projekter, men også for al korrespondance mellem Idé-Pro, Energistyrelsen og auditører. Et af energistyrelsens supplerende krav til vedligeholdelse af energiledelsessystemet ISO 50.001 er, at der årligt skal udføres en energigennemgang af virksomheden og selve ledelsessystemet. Denne energigennemgang er udført af Transition i tæt samarbejde med ledelsen hos Idé-Pro.

 

Værdifuld viden

Udover selve implementeringen af ISO 50.001 er den viden, som energiledelsestiltaget bringer værdifuld for en virksomhed som Idé-Pro. Transition har tilføjende udarbejdet et værktøj, hvor Idé-Pro løbende kan følge og fejlsøge i deres energiforbrug.

 

Hovedteamet på opgaven