image

Lokalsamfundet Faster Astrup – Borgerrettet energirådgivning

Inspiration til vedvarende energi borgere imellem

I lokalområdet Faster Astrup inspirerer borgerne hinanden. Udvalgte personer eller familier, som har fået lavet en energirenovering, deler ud af deres erfaringer og gode oplevelser for at bringe budskabet om fordelene ved vedvarende energi videre.

 

 

 

Cases skal bringe budskabet videre

Transitions opgave i dette projekt har dels været at foretage interviews af de borgere, der har fået foretaget en energirenovering, med henblik på at udarbejde cases for borgerforeningen Aktiv Faster. Disse cases skal viderebringe borgernes oplevelser med forskellige energitiltag i deres private hjem. Her bliver casene udstillet og skal virke som en inspirationskilde for andre borgere, der overvejer at få lavet lignende tiltag. Her får borgerne et personligt perspektiv fra andre borgere i deres eget lokalsamfund.

 

Transition deltager også i generalforsamlinger og holder oplæg dels om projektet og dels om vedvarende energi. Afslutningsvis bliver der afholdt en energibyfest, hvor alle borgercases bliver præsenteret.

 

Transition besøger borgere i deres private hjem

Derudover har Transition også været ude og besøge 25-30 borgere med henblik på at klargøre deres muligheder og begrænsninger for eventuelt at få foretaget en energirenovering. Det er centralt i projektet at sprede budskabet omkring vedvarende og bæredygtig energi, så flere borgere kan lade sig inspirere af hinanden.

 

Formålet med hele projektet er at dele budskabet om vedvarende energi og at inspirere andre borgere til også at tage initiativ til at blive grønnere i deres hverdag.

 

 

 

Klik på billedet for at få casen i større format.