image

Njord Gin – Grøn Forretningsplan

 

Transition gør Njord Gin endnu mere bæredygtig

Destilleriet Njord Gin er rykket ind i nye lokaler i pumpehuset i Århus. Der er på nuværende tidspunkt stort potentiale i at opnå energibesparelser i deres proces, men også på sigt, i takt med at virksomheden udvider sig. Transition har arbejdet på dette projekt for at kortlægge hvordan dette gøres på bedst mulig vis.

 

 

Handlingsplan skal bringe Njord Gin på forkant

Transition har udarbejdet en handlingsplan, som bringer Njord Gin på forkant og gør dem i stand til at implementere energibesparende tiltag i opløbet, i takt med at deres forretning udvides.

 

Udnyttelse af ingredienser og restprodukter

Transition har foretaget en kortlægning af den nye bygning samt den eksisterende produktion, som viser at der i produktionen af gin er en stor mængde restprodukter, som har et potentiale i at blive udnyttet. Udover at skifte belysningen og udskifte det gamle og ineffektive varmesystem, er der blevet etableret en løsning, hvor det overskydende varme fra produktionen kan bruges til rengøring, samt en plan for udnyttelse af varmen til rumvarme i takt med produktionen stiger.

 

Energibesparende tiltag står parat

Samlet set har Transition screenet det gamle pumpehus og udarbejdet forskellige modeller for hvordan Njord Gin kan opnå flere energibesparelser og producere endnu mere bæredygtig Gin på sigt.

 

Njord Gin er en nystartet virksomhed i vækst, hvorfor det er vigtigt at være på forkant med hvilke potentielle energibesparelser de kan opnå ved at nedbringe energiforbruget i takt med at de vokser. Samarbejdet har derfor været afgørende for at gøre Njord Gin endnu mere bæredygtig.

 

Resultater: