image

Silkeborg Kommune – Sportshaller

Transition gør sportshaller i Silkeborg Kommune endnu mere energivenlige

Transition opsætter en energivenlig standard for nye og eksisterende sportshaller i Silkeborg Kommune. Der er både fokus på nye, men også renovering og optimering af eksisterende haller.
Silkeborg Kommune har ca. 40 sportshaller, men som udgangspunkt er 13 af dem udvalgt til energirenovering. Der skal opstilles nogle standarder for, hvordan nye sportshaller skal bygges, og hvordan eksisterende sportshaller skal renoveres med fokus på energi og indeklima.

 

 

Tre dele – antropologi, data og energi

Dette er et tværfagligt projekt, hvor flere af Transitions kompetencer kommer i spil. Den ene del er antropologi, hvor der er afholdt fokusgruppeinterviews med og observationer af brugerne med henblik på at kortlægge hvordan hallerne bliver brugt og hvad behovene er. Derudover er der Transitions kompetence inden for dataopsamling og -analyse. Her skal de forskellige typer af haller kortlægges ift. forbrug af el, vand og varme, størrelse og indeklimafaktorer såsom akustik og lysniveau. Temperaturen er også vigtig at inddrage ift. sommer- og vinterhalvår. Transition trækker data ud fra et diverse CTS systemer, for at skabe et overblik over, hvordan reguleringen foregår på nuværende tidspunkt. Slutteligt kommer Transitions energifaglige kompetencer også i brug, hvor der er fokus på energi og indeklima, men hvor også vedligehold, økonomi og brugertilfredshed kommer i spild. Her undersøges der hvordan ventilation, belysning, opvarmningsform og varmeanlæg kan optimeres. Det er vigtigt at tænke energibesparelser ind i projektet, men lige så vigtigt er det at tænke alle elementerne ind i en større helhed.

 

Resultat

Transition har præscreenet de 13 udvalgte haller, hvor Transition også har været i dialog med teknisk service med henblik på at træffe de mest hensigtsmæssige valg. Derudover laver Transition også en erfaringsopsamling både i- og udenfor Silkeborg Kommune, hvor erfaringer med energirenovering af sportshaller i resten af landet bliver brugt til refleksion. Afslutningsvist skal hele projektet munde ud i et katalog med standardløsninger forskellige typer af haller, der skal vise, hvad det har af betydning for indeklimaet, økonomien, brugertilfredsheden og æstetikken.

 

Kunde: Silkeborg Kommune

Opgaveperiode: 01/03/2018 – 31/12/2018